IDC Breakfast Briefing 2017 | Events | IDC Poland

Dane stały się ropą naftową naszych czasów. Ich szybka i kompleksowa analiza jest podstawą działania zarządów i pracowników wszystkich firm, starających się dostosować do wymogów konkurencji w erze cyfrowej transformacji. Przede wszystkim wymagają oni dostępu do analiz z rozległych systemów transakcyjnych, takich jak ERP, CRM czy SCM, które produkują rosnącą ilość danych i formatów raportów. Często otrzymanie takich raportów z tradycyjnych hurtowni danych jest długotrwałe a nierzadko nawet niemożliwe do zrealizowania. Firmy posiadające kilka lub kilkanaście dużych systemów próbowały temu zaradzić poprzez żmudne i kosztowne udoskonalanie infrastruktury sprzętowej i mozolne poprawianie wydajności hurtowni danych. Uzyskane efekty były jednak zwykle rozczarowujące i niewspółmierne do poniesionych wydatków. Niezbędna stała się zmiana całej filozofii, jak ma być zbudowana baza, hurtownia danych i obsługująca je platforma sprzętowa.


Na naszym spotkaniu zaprezentujemy gotowe rozwiązania IBM Power i SAP HANA, dzięki którym będą mogli Państwo wielokrotnie przyspieszyć działanie firmowych systemów analitycznych, bez ponoszenia nakładów na głębokie zmiany w firmowym Data Center i infrastrukturze aplikacyjnej. Wszystko to w krótkim czasie i z zastosowaniem rewolucyjnej technologii „in-memory”, która dodatkowo może posłużyć Państwu jako nowa platforma transakcyjna i wspomóc innowacje w zakresie procesów biznesowych.


W trakcie spotkania będą mieli Państwo okazję nie tylko wysłuchać prezentacji dotyczących trendów na rynku gotowych rozwiązań aplikacyjnych czołowych analityków IDC, ale także wziąć udział w dyskusji z doświadczonymi konsultantami, którzy przeprowadzili już wiele tego typu projektów. To doskonała okazja aby zadać trudne pytanie i rozwiać szereg mitów jakimi te migracje obrosły. Będę również obecni reprezentanci firm, które z sukcesem wdrożyły te rozwiązania i używają ich na co dzień.